Корично изображение Книга

M*A*S*H mania /

Основен автор: Hooker, Richard, 1878-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Dodd, Mead, c1977.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PS3558.O55 M19 1977