Корично изображение Книга

Save the whale : a novel /

Основен автор: Koepf, Michael.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : McGraw-Hill, c1978.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PS3561.O338 S13 1978