Корично изображение Книга

Human resources management : a behavioral systems approach /

Основен автор: Klatt, Lawrence A.
Други автори: Murdick, Robert G., (joint author.), Schuster, Fred E., (joint author.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Homewood IL : R. D. Irwin, 1978.
Серия: The Irwin series in management and the behavioral sciences
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HF5549 .K535 1978