Корично изображение Книга

People of the lake : mankind and its beginnings /

Основен автор: Leakey, Richard E.
Други автори: Lewin, Roger, (joint author.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Garden City New York : Anchor Press, 1978.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: GN281 .L4 1978