Корично изображение Книга

Effective management and the behavioral sciences : conversations from Organizational dynamics /

Други автори: Dowling, William F.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Amacom, c1978.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD58.7 .E36 1978