Корично изображение Книга

Killer's Canyon /

Основен автор: Knott, Bill, 1927-
Други автори: Knott, Will pseud.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Boston MA : G. K. Hall, 1978, c1977.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PS3561.N645 K44 1978