Корично изображение Книга

Biochemistry and physiology of protozoa /

Други автори: Hutner, S. H. 1911-, Lwoff, André, 1902- (ed.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Academic Press, 1951-1964.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage QL369.2 .L87 1951