Корично изображение Книга

The Vicar of Christ /

Основен автор: Murphy, Walter F., 1929-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Macmillan, c1979.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PS3563.U763 V56 1979