Корично изображение Книга

Financial strategy : studies in the creation, transfer, and destruction of shareholder value /

Основен автор: Fruhan, William E.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Homewood IL : R. D. Irwin, 1979.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HG4028.V3 F78 1979