Корично изображение Книга

Romantic art /

Основен автор: Vaughan, William, 1943-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London : Thames and Hudson, 1978.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: N6465.R6 V38 1978