Корично изображение Книга

Photography : art and technique /

Основен автор: Blaker, Alfred A., 1928-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: San Francisco CA : W. H. Freeman, c1980.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage TR145 .B54 1980