Корично изображение Книга

A complete manual of field archaeology : tools and techniques of field work for archaeologists /

Основен автор: Joukowsky, Martha.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Englewood Cliffs NJ : Prentice-Hall, c1980.
Серия: A Spectrum book
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: CC76 .J68 1980