Корично изображение Книга

Birdcage : a novel /

Основен автор: Canning, Victor.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : W. Morrow, 1979.
Издание: 1st U.S. ed.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PR6005.A486 B48 1979