Корично изображение Книга

The death and rebirth of the Seneca /

Основен автор: Wallace, Anthony F. C., 1923-
Други автори: Steen, Sheila C., (joint author.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Knopf, 1970 [c1969]
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: E99.S3 W3 1970