Корично изображение Книга

Bech; a book /

Основен автор: Updike, John, 1932-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Knopf, 1970.
Издание: [1st ed.]
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PS3571.P4 B4 1970