Корично изображение Списание

Academe : bulletin of the AAUP.

Автор-организации: American Association of University Professors.
Формат: Списание
Език: English
Публикувано: Washington DC : American Association of University Professors, c1979-
Предмети:
Подобни документи: Продължава: AAUP bulletin
Погълнат: Academe (Washington, D.C. : 1967)
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: LB2301.A3