Корично изображение Книга

On history /

Основен автор: Braudel, Fernand.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Chicago IL : University of Chicago Press, c1980.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: D7 .B7513 1980