Корично изображение Книга

Organizational behavior /

Основен автор: Luthans, Fred.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : McGraw-Hill, c1981.
Издание: 3rd ed.
Серия: McGraw-Hill series in management
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD58.7 .L88 1981