Корично изображение Книга

Writing and reporting broadcast news /

Основен автор: Broussard, E. Joseph.
Други автори: Holgate, Jack F., (joint author.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : London : Macmillan ; Collier Macmillan, c1982.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PN4784.B75 B76 1982