Корично изображение Книга

Planning for nonplanners : planning basics for managers /

Основен автор: Ellis, Darryl J.
Автор-организации: North American Society for Corporate Planning.
Други автори: Pekar, Peter P., (joint author.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Amacom, c1980.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD30.28 .E44 1980