Корично изображение Книга

Basic filmmaking /

Основен автор: Hodgdon, Dana H.
Други автори: Kaminsky, Stuart M.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Arco Pub., c1981.
Серия: Arco film series
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage TR850 .H57 1981