Корично изображение Книга

The business-media relationship : countering misconceptions and distrust /

Основен автор: Finn, David, 1921-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Amacom, c1981.
Серия: AMA research study (Unnumbered)
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage PN4784.C7 F5 1981