Корично изображение Книга

Raid! : the untold story of Patton's secret mission /

Основен автор: Baron, Richard
Други автори: Baum, Abe., Goldhurst, Richard.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Putnam, c1981.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: D805.G3 B288 1981