Корично изображение Книга

Newswriting for the electronic media : principles, examples, applications /

Основен автор: Garvey, Daniel E.
Други автори: Rivers, William L.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Belmont CA : Wadsworth, c1982.
Серия: Wadsworth series in mass communication
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage PN4784.B75 G3 1982