Корично изображение Книга

The Mahdi /

Основен автор: Quinnell, A. J.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Morrow, 1982, c1981.
Издание: 1st U.S. ed.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PS3567.U36 M27 1982