Корично изображение Книга

Auditing computer applications : a basic systematic approach /

Основен автор: Davis, Keagle W.
Други автори: Perry, William E.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Wiley, c1982.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage Large HF5548.2 .D3728 1982