Корично изображение Книга

The portable Karl Marx /

Основен автор: Marx, Karl, 1818-1883.
Други автори: Kamenka, Eugene.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Viking Press, 1983.
Серия: The Viking portable library
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HX39.5 .A224 1983