Корично изображение Книга

The moving force /

Основен автор: Meyer, Henry I., 1921-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York NY : Amacom, c1981.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HF5343 .M5 1981