Корично изображение Книга

Financial management : cases and readings /

Основен автор: Andrews, Victor L.
Други автори: Young, Charles W., Hunt, Pearson.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Homewood IL : R.D. Irwin, 1982.
Издание: 3rd ed.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HG4015.5 .A53 1982