Корично изображение Книга

The watcher : a novel /

Основен автор: Maclean, Charles.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Simon and Schuster, c1982.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PR6063.A2484 W3 1982