Корично изображение Книга

Man on the move : the story of transportation /

Основен автор: Firestone, Harvey Samuel, 1898-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Putnam [c1967]
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: TA1015 .F5 1967