Корично изображение Книга

Feminist literary theory : a reader /

Други автори: Mary Eagleton.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London : Basil Blackwell, 1986.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PN98.W64 F44 1986