Корично изображение Книга

From raindrops to volcanoes : adventures with sea surface meteorology /

Основен автор: Blanchard, Duncan C.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Garden City, N.Y.: Doubleday, 1967.
Издание: [1st ed.]
Серия: Science study series. Selected topics in the atmospheric sciences
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage QC863 .B54 1967