Корично изображение Книга

Virgil /

Основен автор: Ayrton, Michael.
Други автори: D. R. Dudley., Gossage, A. J., Knight, W. F. Jackson., Otis, Brooks., Whitfield, J. H., Williams, R. D., Wormell, D. E. W.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London Routledge & Kegan Paul 1969
Серия: Studies in Latin Literature and its Influence
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PA6825 .A3 1969