Корично изображение Книга

The edicts of Aґsoka /

Основен автор: Aґsoka, King of Magadha fl 259 B. C.
Други автори: Nikam, N. A., (tr.), Mckeon, Richard, (tr.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Chicago : The University of Chicago Press, 1959
Серия: Philosophy and World Community. v2
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PK1480 .A1 1959