Корично изображение Книга

Managerial Economics Applied Microeconomics for Decisions Making /

Основен автор: Maurice, S. Charles.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Homewood BPI Irwin, Inc. 1988
Издание: 3rd
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD30.22 .M39 1988