Корично изображение Книга

Mothers of the South : portraiture of the white tenant farm woman /

Основен автор: Hagood, Margaret Jarman
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Greenwood Press [1969, c1939]
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HQ1420 .H3 1969