Корично изображение Книга

Bad year economics : cultural responses to risk and uncertainty /

Основен автор: Halstead, Paul.
Други автори: O'Shea, John.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Cambridge Cambridge University Press 1989
Серия: New directions in archaeology
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: GN448.2 .B33 1989