Корично изображение Книга

The IBM way :4binsights into the wolrd's most successful marketing organizations /

Основен автор: Shook, Robert L.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Harper & Row Publishers 1986
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD9696.C64 I4875 1986