Корично изображение Книга

Peirce on signs : writings on semiotic /

Основен автор: Peirce, Charles S. 1839-1914.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Chapel Hill : The University of North Carolina Press, 1991.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: P85.P38 P44 1991