Корично изображение Книга

Mass communication, policy, and community conflict /

Основен автор: Tichenor, Phillip J.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Beverly Hills Sage Publications 1980
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Marks Collection HN79.M63 M37 1980