Корично изображение Книга

Soviet Russia's Foreign Policy, 1939-1942 /

Основен автор: Dallin, David J., 1889-1962.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New Haven Yale University Press 1942
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: DK267 .D2 1947