Корично изображение Книга

Set theory : an introduction /

Основен автор: Vaught, Robert L.,1926-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Boston Birkhauser 1995
Издание: 2nd
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: QA248 .V38 1994