Корично изображение Книга

"Boots and saddles" : or, life in Dakota with General Custer /

Основен автор: Custer, Elizabeth Bacon, 1842-1933.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Harper & Brothers 1885
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: F655 .C92 1885