Корично изображение Книга

Crime and justice : issues and ideas /

Основен автор: Jenkins, Philip, 1952-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Belmont Brooks/Cole 1984
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HV6789 .J46 1984