Корично изображение Книга

International management /

Основен автор: Hodgetts, Richard M.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York McGraw-Hill, Inc. 1991
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD62.4 .H63 1991