Корично изображение Книга

Satellites and broadcasting 1990 U.S. domestic and international market directions and issues /

Основен автор: Sonne, Marcia L. de.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Washington D.C. National Association of Broadcasters 1989
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Marks Collection HE9721.U5 S3 1989