Корично изображение Книга

John Paul Jones : man of action /

Основен автор: Russell, Phillips, 1884-1974
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Blue Ribbon Books 1930, c1927
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: E207.J7 R9 1930