Корично изображение Книга

The future of the environment : ecological economics and technological change /

Основен автор: Duchin, Faye.
Други автори: Lange, Glenn-Marie.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Oxford University Press 1994
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HC79.E5 F88 1994