Корично изображение Книга

The metamorphoses : a complete new version /

Основен автор: Ovid, 43 B.C.-17 or 18 A.D
Други автори: Gregory, Horace, 1898-1982
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Viking Press c1958
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PA6522.M2 G7 1958